X
تبلیغات
عنبران

عنبران

مطالب تاريخي و جغرافيايي و انساني و اقتصادي و فرهنگی و دینی و اجتماعی و سیاسی

تصوير نويسنده

+ نوشته شده در  شنبه بیست و نهم مهر 1391ساعت 17:24  توسط دانشمندجهانگيري ميناآباد  | 

تطبیق برخی از واژه های فارسی با تالشی عنبران نمین(ا)


 
 
 
الف
 
 
 
 
ابد
ابد
 
 
 
ابر
آو
 
 
 
ابر نزدیک به زمین
هِر
 
 
 
ابرو
باو
 
 
 
ابری
آوه
 
 
 
ابریشم
آوشم
 
 
 
ابزار
ابزور- دیلگ
 
 
 
ابلق
آلَه
 
 
 
ابتر
لومَه
 
 
 
اثاث
اَثوث
 
 
 
احشام
مول
 
 
 
آثار
اوثور
فارسی
تالشی
 
فارسی
تالشی
اجاره
اِجوره
 
ارتباط
ارتبوط
اجاق زمینی قدیمی
کِی یََه
 
ارتش
آرتش
اجبار
اِجبور
 
ارث
ارث
اجل
اجل
 
اردک
بیلی
احتیاط
هودی
 
ارزان
اوجوز
احتیاج
اَژو
 
ارزانی
اجوزی
احسان
اِحسون – اَیسون
 
ارزش
ارزش
احضار
اِحضور
 
ارزن
آرزِن
احمق
آخمَخ
 
ارزیدن
گِنِه
احوال
اَفول
 
ارّه
اره
اختراع
اِختروع
 
ارة بزرگ
کله بِر
اخته
آخته
 
ازدهام
ازدهوم
اخطار
اخطور
 
ازدواج( عروسی)
وَیَه
اخگر
موتَه
 
ازرق ( رنگ)
کاوو
اخم
دیمدیان اَیکاردِه
 
از کجا
کورا او
اخلاق
اخلوق
 
ازگیل
زِر
ادا
ادو
 
از نو ( دوباره)
اوژَن
ادب
ادب
 
از هم پاشیدن
پِوِش گیه
ادامه
ایدومَه
 
از هم پاشاندن
پِوِش گنِه
ادامه داشتن– طولانی
دَکَشِه
 
از هم دریدن
ایوِش گنِه
ادرار
چومون
 
اسارت
ایسورت
اذان
اذون
 
اساس
اسوس
اذیت و آزار
کورِغ
 
اسب
آسب
اذیت کردن
پیارِش
 
اسباب
اسبوب
ارابه
اَربه
 
اسپرس
سِبِست
اراده
اِیرودَه
 
اسپند
اوزر ریگ – کودونه
ارباب
اربوب
 
استاد
اوستو

 

استادی
استویی
 
اصلاح
اصلوح
استخوان
آسته
 
اضافه
اِضوفه
استخوان لگن پا
اومبَه
 
اطاعت
اطوعت
استخر کوچک ( چاله)
خِل
 
اتاق
اِیتوق
استر( قاطر)
قاطه
 
اطراف
گِردو - هَندَوَر
استعفا
استعفو
 
افتادن
اَیگنه – گلوبِه
استفاده
استفوده
 
افتادنی
اَیگنیه نین – گلوبه نین
استفراغ
پِواردِه
 
افسار
نِختَه
استقبال
نابِشِه
 
افشاندن
پِشانده
استقلال
استقلول
 
افکندن
اَیغانده
استکان
اسکان
 
افکندنی
ایغانده نین
اسرار
اسرور
 
اقتدار
زاکون
اسکناس
اَسکِنوس
 
اقربا
اقربو
اسلحه
اسلحه
 
اقلیم( آب و هوا)
هَوو سوت
اسم
نوم
 
اکنون- الآن
اِسَه - اِسَت
اسهال
لَوَه شو
 
اگر
اگَم
اسناد
اسنود
 
الاغ
حَه
اشاره
اشوره
 
التفات – توجه
پیرنِمات
اشتباه ( سهو)
سَف
 
الکل
آلکور
اشک
آرس
 
الک دانه درشت
کامال
اشکنه
سوغان سو- اویه شولون
 
الک دانه ریز
پِرجین
اشتها
اشتفِه
 
الماس
الموس
اشخاص
اشخوص
 
الوار - تخته
تاخته
اشرار
اشرور
 
الهام
الهوم
اشغال
اشغول
 
امان
امون
اصطلاح برای مزة بسیارترش
زَخ کوو
 
امانت
امونت
اصرار - التماس
لو وَه
 
امام
اموم

امروز
امروژ
 
انگور
آنگِه
امسال
اِمسور
 
اول
سِفته
امشب
اِمشانگو
 
اوایل
وَه
امکان
امکون
 
اولاد
آولود
امید
اومی
 
ایستادن
پِمانده
امیدوار
اومیدو
 
ایستادنی
پمانده نین
انار
انو
 
ایشان
اَوون
انبار
آنبو
 
ایل
اِل
انبردست
انبور
 
این طرف
اِمتون(اِندیم)
انبر زغال
مَشَه
 
این یکی
اِنگله
انجیر
اِنجی
 
این
اِم
انداختن
شودوئه
 
این هم
اِمَن
انداختنی
شودوئَه نین
 
اینجا
اِی یو
اندام
اندوم
 
اینجاها
اِغِنو
اندودن
آندوئه
 
اینجا را
اِمرَه
انسان
انسون
 
اینها
اِمون
انسانیت
انسونیت
 
اینجاست
اِ یو
انعام
انوم
 
ایمان
ایمون
انفاق
انفوق
 
اینطور – اینگونه
اِمجور
انقراض
دَوَه سِیِه
 
ایوان
ایوان
انگبین( عسل)
آنگیبین
 
اهرم
دِلام – آوازه – اوزه
انگشت
آنگِشتَه
 
 
 
انگشتانة درو
مَژانگِل
 
 
 
انگشتانة خیاطی
اوسکوک
 
 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و سوم اسفند 1392ساعت 19:13  توسط دانشمندجهانگيري ميناآباد  | 

تطبیق برخی از واژه های فارسی با تالشی عنبران نمین(آ)


آ
 
 
آتش
اُتَش
آئینه
اووَینَه
 
آجر
کَرپیچ
آب
اوو
 
آچار
آچَر
آباء
اَبو
 
آخر
اُخو
آباد
اوبود- اوون
 
آخرت
اوخِرَت
آبادی
اوبودی
 
آخرین
اُخونَنی
آب پز
گِلونیه
 
آخور
حور
آب تنی
دَنشتِه
 
آدامس
وَنجی
آب دهان
تُ
 
آدامس سفید
شاوَنجی – مستقینه ونجی
آبدار
اووین
 
آذرخش
آوَه هو
آبرومند
آبروماند
 
آدم
اودَم
آبستن
بَوِه – بالَه بَ بولو
 
آدمیان
اودمون
آبسه ( تورم )
پاندوم
 
آدمخوار
اودَم اَحه
آبشار
اُو اَی شوره
 
آدینه ( جمعه)
اَینَه
آب شدن ( ذوب)
او بِ
 
آذوقه
اوذوقَه – زِمور
آب کردن
او کاردِه
 
آراستن
دَروستِه
آبکش
پِلو پارزِن
 
آرام
اوروم
آب کشیدن ( شستن)
او پِکاردِه
 
آرامش
اورومی
آب کشیدن از چاه
او بِواردِه
 
آرایشگر
دَللوک
آبکی
اُووین
 
آرد
اوردَه
آبگرم
تات اُو
 
آردبیز
پِرجین
آبگیر
هِستِل
 
آردی
اوردَین
آب گل آلود
لیل
 
آرزو
آرزو
آبله
اُوَلَه
 
آرزومند
تامارزی
آبی ( کبود)
کاوو
 
آرنج
نِوِن جَنه
آبیاری
او دوشتِه
 
آرواره
اَنگ

 
 
آشکارا
اوشکویی
آروغ
گَوَه وِنجَه
 
آشنا
اوشنو – تانئش
آری ( لفظ تأیید)
ها
 
آشنایی
اوشنویی – تانئشَه تی
آزاد
اوزود
 
آغاز کننده بازی
ناهیل - نافیل
آزادی
اوزودی
 
آغشتن
قاطی
آزار
اوزو
 
آغشتنی
قاطی کاردَ نین
آسان
هوستون
 
آغل ( طویله)
طَوولَه
آسانی
هوستونی
 
آغوز
هِش
آستان – آستانة در
بَوییَه– بَرَنگو – بَلِت
 
آغوش (بغل)
وَه – وَنگو
آستر
اوستُور
 
آفت ( بلا)
اوفَت - بَلو
آستین
کَشَه
 
آفات
اوفَتون -  بَلون
آسمان
اوسمون – هَوو
 
آفتاب
هَشی
آسمانی
اوسمونی – هوویی
 
آفتاب پرست
کَله کافچ
آسایش- آسودگی
اوسویی
 
آفتابی (رو به آفتاب)
هاییم
آسیاب
اوسیو
 
آفتابگردان
هشی گارداش
آسیابان
اوسیان
 
آفتابه
اوتوفَه
آسیب
اوسیب
 
آفریدن
اوفِیِه
آسیب دیدن از جن
زَفَه
 
آفریدگار ( خدا)
اویَفَه (خِدو)
آش
آش
 
آفریدنی
اوفَه یَنین
آش دوغ
دونَه آش
 
آفرین
آفرین
آشامیدن
پِشومِه
 
آقا
اَقه
آشامیدنی
پشومه نین
 
آقایی
اَقه تی
آشپز
آشپِز
 
آگاه ( بیدار)
اوقو
آشتی
دوست بِه
 
اگر
اگَم
آشغال
اَشغال– خِلط و خَشه
 
آلت ( وسایل)
دیلَگ
آشکار
اوشکو
 
آلبالو
آلبالی

آلو
دانبول
 
آورنده
اَوَه
آلو زرد
قیصی
 
آویشن ( گیاه)
هَلومدور
آلوچه
اَیی
 
آویزان کردن - آویختن
اَهاشتِه
آماده (حاضر)
حوضِه
 
آویختنی
اَهاشتَه نین
آمادگی
حوضِه ئی
 
آهسته
هوستَه
آماده شدن برای حمله کردن
مِر
 
آهسته آهسته
هوسته هوسته – گه ده گه ده
آماس
پاندوم
 
آهستگی
هوسته لی
آماسیدن
پانده مه
 
آهک
اوهَک
آمپول
دارزن
 
آهکی
اوهکین
آمدن
وومِه
 
آهن
اوسِن
آمدنی
اومه نین
 
آهنین
اوسِنین
امرود جنگلی
خِچ
 
آهنگ
هَوو
آموختن
اوموتِه
 
آهو
جیران
آموختنی
اوموتَه نین
 
آیش
چِوِه
آن یکی
اَیلَه
 
 
 
آنطور – آنگونه
ژََگو- ژَتَینه
 
 
 
آن طرف
اَ دیم- اَتون
 
 
 
آن هم
اَوَن
 
 
 
آنان – آنها
اَوون
 
 
 
آنجا
اَو رَه - اَیو
 
 
 
آنجاست
اَیوی
 
 
 
آنجاها
اَقِنو
 
 
 
آواره
آواره
 
 
 
آوارگی
آواره تی
 
 
 
آواز
خَبَه
 
 
 
آوردن
واردِه
 
 
 
آوردنی
واردنین
 
 
 
 
 
 
 
+ نوشته شده در  جمعه بیست و سوم اسفند 1392ساعت 19:12  توسط دانشمندجهانگيري ميناآباد  | 

تطبیق برخی از واژه های فارسی با تالشی عنبران نمین(ی)


ی
 
 
 
 
یار
یور
 
 
 
یاری
یوری
 
 
 
یاد
یود
 
 
 
یازده
داو ای
 
 
 
یافتن
ویندِی
 
 
 
یافتنی
ویندَ نین
 
 
 
یائسه
سی یین
 
 
 
یخ
بی یَه
 
 
 
یرقان
زاردی
 
 
 
یقه
یخه
 
 
 
یک
ای
 
 
 
یکبار
ای کَرَه
 
 
 
یکباره
ای کره تی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
یکجا
ایجو
 
 
 
یکجایی
ایجویی
 
 
 
یکسان
ایجوره
 
 
 
یکسانی
ایجوره تی
 
 
 
یکی
ایلَه
 
 
 
یگانه
ایله
 
 
 
یواش یواش
گَدَه گده
 
 
 
یورتمه
یورقه
 
 
 
یوغ
گیو
 
 
 
یونجه
یونجه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
+ نوشته شده در  جمعه بیست و سوم اسفند 1392ساعت 18:55  توسط دانشمندجهانگيري ميناآباد  | 

تطبیق برخی از واژه های فارسی با تالشی عنبران نمین(ه)

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4
فارسی
تالشی
 
فارسی
تالشی
 
 
 
 
هزار
هزو
 
هـ
 
 
هزارپا
کِرِژ دُم
 
هار
هار
 
 
 
 
هدف نخورده
فِت - پِت
 
هم اکنون هم
اِسَتَن
 
هدیه
سوغت – خلت
 
هوا
هوو
 
هذیان
هپروت
 
هواپیما
اَلیپَران
 
هاون
هوَنگ
 
هواکش تنور زیر زمین
گِلفَه
 
هر
هار
 
هشیار
تیلیک
 
هرکجا
هارجو – هار وِرَه
 
هوو
اَوِسنِه
 
هرکس
هارکسی – هار کشتی
 
هوویی
اوسنیه تی
 
هرگز
هیچ - هیچَن
 
هویچ
دومَرشه – بومرشه
 
 
 
 
هیجده
داو هشت
 
هستة میوه
لاته
 
هیچ
هِیش – هیچ
 
هشت
هشت
 
هیچکدام
هیچ گله
 
هشتاد
هشتو
 
هیچکس
هیشکی
 
هفت
هافت
 
هیزم
ایزِم
 
هفتاد
هافتو
 
 
 
 
هفده
داو هافت
 
 
 
 
هُلو
هولی
 
 
 
 
هم سن و سال
تای توش
 
 
 
 
همان طرف - همانجا
هاقنو- اَیو
 
 
 
 
همانند – همتا
آربَه
 
 
 
 
هُل دادن
هَوَلیتَه
 
 
 
 
همراه
همرو
 
 
 
 
همراهی
همروئَتی - هَمروئی
 
 
 
 
همسایه
هامسویه
 
 
 
 
همسایگی
هامسویه تی
 
 
 
 
همیشه
هِگو - هِژو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
هموار
همو
 
 
 
 
همواری
هموئی
 
 
 
 
همکاری
کویََینَه
 
 
 
 
همگی
همَینه
 
 
 
 
همه
گِرد
 
 
 
 
همین
اِم
 
 
 
 
همین جا
اِمرَه
 
 
 
 
هندوانه
زماستونی
 
 
 
 
هنر
هِنَه
 
 
 
 
هنوز
هَلَه
 
 
 
 
هم اکنون
اِسَت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
+ نوشته شده در  جمعه بیست و سوم اسفند 1392ساعت 18:53  توسط دانشمندجهانگيري ميناآباد  | 

تطبیق برخی از واژه های فارسی با تالشی عنبران نمین(و)

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

فارسی

تالشی

 

فارسی

تالشی

 

 

 

وردست

داستک

 

 

 

ورده

واردنه

 

 

 

ورم

پاندوم

 

 

 

وسیلة موردنیاز

دیلَگ

 

 

 

وصله

پینه

 

 

 

وفا

وفو - بفو

 

 

 

وفادار

وَفوماند

 

 

 

وقت

واخت

 

 

 

وقف

وخم

و

 

 

ولرم

ایلِق

واکس

وَکس

 

ولرمی

ایلِقی

وبال

بَبول

 

ویار

وونی

واشدن

اوبِی

 

ویاری

وونیه تی

واشدنی

اوبه نین

 

ویران

ویرون

وا

اوژ

 

ویرانه

ویرونه

واجب

ووجیب

 

 

 

وادار

وودور

 

 

 

وارث

ووریث

 

 

 

وارونه

سَبَکون

 

 

 

واژگون

پِگاردِی

 

 

 

واژة تعجب و تأکید

لاپ

 

 

 

وافور

بافور

 

 

 

وام

قارض

 

 

 

وحشی

آشیو

 

 

 

وجب

وِژَه

 

 

 

وجدان

ویژدان

 

 

 

وجین کردن

هلوق

 

 

 

 

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

+ نوشته شده در  جمعه بیست و سوم اسفند 1392ساعت 18:51  توسط دانشمندجهانگيري ميناآباد  | 

تطبیق برخی از واژه های فارسی با تالشی عنبران نمین(ن)

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4
فارسی
تالشی
 
فارسی
تالشی
 
 
 
ناخن
نانگر
 
 
 
ناز
نوز
 
 
 
نازک
نوزک – تَنِک
 
 
 
ناشتا
اَنوشتو
 
 
 
ناف
نوف
 
 
 
ناکام
نوکوم
 
 
 
ناله
نوله
 
 
 
نام
نوم
 
 
 
نامی
نومین
 
 
 
نامادری
ننه لِگ
 
 
 
نامرد
نومرد
 
 
 
نامزد
پَواندی
 
 
 
نامزدی
پواند
 
 
 
ناموس
نوموس
 
 
 
نامه
کوغذ
 
 
 
نان
نون
 
 
 
نان خام
تاته وَز
 
 
 
نان شیرمال
شِتینه نون
 
 
 
نان آور
نون اوَه
 
 
 
نان خور
نون احَه
 
 
 
ناودان
نوفری – نوف چوره نه - نوشران
 
 
 
نهار
نهو
 
 
 
نایلون
نیلون
ن
 
 
نبات
نبوت
 
 
 
نجابت
نجوبت
ناپدید
نِفیت
 
نجّار
نجّور
ناتنی
اوگی
 
نجس
مردول
فارسی
تالشی
 
فارسی
تالشی
نحس
نخس
 
نقاب
یاشمق
نحوست
نخسیه تی
 
نقره
نِخَه
نخ
توق
 
نمد
نمَه
نخ پشمی
شوله توق
 
نمک
نِمِک
نر ( جنس مذکر)
نی یَه
 
نواختن
ژِی
نری
نیه تی
 
نواختنی
ژَ نین
نردبان
سِرد
 
نوازش
نوزَه
نرم
نام
 
نوبت
نوبَه
نرمی
نامی
 
نوبر
نوبینه
نزد
تینو
 
نود
نَوّه
نزدیک
نِز
 
نوروز
نَووز
نزدیکی
نِزکی
 
نوزده
داو نَو
نسترن وحشی
سِکِرد
 
نوشاندن
پِشو مونه
نسوز
اَنه وَش
 
نوشاندنی
پشومو نیه نین
نشان
نشون
 
نوشتن
نِوِشتِی
نشانه
نشونه
 
نوشیدن
پِشومِی
نشانی
نشونی
 
نوشیدنی
پشومَه نین
نشت مایعات
زینه
 
نوک
تِک
نشخوار
نِشِه
 
نوکر
نوکَه
نشستن
نِشتِی
 
نوکری
نوکه تی
نشستنی
نشته نین
 
نَوِه
نَوَه
نعل
نال
 
نهال
توقه
نعلبکی
نالبکی
 
نهان ( مخفی)
نینو
نفت
نات
 
نهادن
نوئه
نفتالین
نفته لین
 
نیاز
اَژو
نفخ
کوپ
 
نُه (عدد)
نَو
نفس
یَن
 
نه
نِ
فارسی
تالشی
 
 
 
نی
نِلَه
 
 
 
نیش ( دندان حیوانات)
گی
 
 
 
نِیزه
نیزه
 
 
 
نیست
نی
 
 
 
نیشگون
پیسگین
 
 
 
نیش زدن
تِکنِی
 
 
 
نیش زدنی
تکنیه نین
 
 
 
نیم
نیمه
 
 
 
نیمدار
نیمدوشت
 
 
 
  /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
+ نوشته شده در  جمعه بیست و سوم اسفند 1392ساعت 18:50  توسط دانشمندجهانگيري ميناآباد  | 

تطبیق برخی از واژه های فارسی با تالشی عنبران نمین(م)

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4
فارسی
تالشی
 
فارسی
تالشی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فارسی
تالشی
 
فارسی
تالشی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
م
 
 
 
 
ما
اَمَه
 
 
 
مات
موت
 
 
 
ماتم
موتم
 
 
 
ماچ
مَچ
 
 
 
مادر
نَنَه
 
 
 
مادر بزرگ
پیَه ننه
 
 
 
مادرزن
هَسِه
 
 
 
مادر شوهر
هَسِه
 
 
 
مادری
ننه تی
 
 
 
ماده
موئَه
 
 
 
مادگی
موئَه تی
 
 
 
مادیان
مودین
 
 
 
 
 
مار
مور – نَهلَتی
 
مبتلا
مِبتلو
مارمولک
موره چَچول
 
مترسک
دوی لَه
ماست
موست
 
متقال
مِتِل
ماسه
هوش
 
مته
ماها
ماسه ای
هوشین
 
مجرد
سوبای
ماسوره
مکوک
 
مجموع
گِِرد
مال
مول
 
مچ دست
بیلَنگ
مال او
چَوِه
 
مچ پا
چِق
مال ایشان
چَوون
 
محال
محول
مال تو
اِشتِه
 
محکم
قوییم – قِفچَق- بَرک
مال شما
شِمَه
 
محکمی
قوییمی – قفچقی - بَرکی
مال ما
چَمَه
 
محل ریختن زباله
سَلَوو
مال من
چِمان
 
محل ریختن سرگین
سِلگو
مالیدن
مولِی
 
محل ریزش سنگ و خاک
رِژول
مالیدنی
مولَه نین
 
محل نگهداری برّه
وونَه
ماله
مالَه
 
مخفی
نین
مالیات
مولیوت
 
مخفیانه
نونَکِه
ماما
مومِن
 
مدفوع گوشتخواران
گو
مامایی
مومِنَه تی
 
مدفوع علفخواران
سِل – گلارد - قق
ماندن
ماندِی
 
مد
رسم – دَب
ماندنی
ماندَ نین
 
مخملک
اَوی
ماه ( زمان)
مانگ
 
مردار
مردول
ماه ( مهتاب)
اوشِم
 
مرد
مِرد
ماهی
مویی
 
مردی
مِردی
مایه
مویه
 
مردانگی
مِردیه تی
مایع چسبنده و ژله مانند
لیزمَه
 
مردانه
مردونه
مایه ی خمیر
حمی یوز
 
مرده
مارده
فارسی
تالشی
 
فارسی
تالشی
مردن
ماردِ ی
 
معاینه
ماینَه
مردنی
ماردَ نین
 
معده
میدّه
مرز
مارز
 
معیوب
ماییف
مرغ
کاگ
 
مغز
مازگ
مرغ ابیانه
کَوَلَه
 
مغز گردو
لِسِه
مرگ
مارگ
 
مفزدار
کَکَل
مریض
نوخَش
 
مغرب
حَشی اَیشِه
مزاج
میزوج
 
مفت
مِفت
مزد
مِژد
 
مفتی
مِفتَه
مزرعه
وِرَه – هی
 
مفتول
مافتیل
مزه (طعم)
 طَم - طام
 
مغتنم
کیسِب
مزة ترش و شیرین
مِی خوش
 
مکیدن
پِسِپنِی
مژدگانی
مژدانی
 
مگر
مگه
مژه
میژه
 
مگس
موز
مسلمان
مِسِلمون
 
ملّا
مَلّو
مسلمانی
مسلمونی
 
ملائکه
ملایکه
مشت
مِشت
 
ملاقه
ملوقه
مشترک
ایجو
 
ملایم
مِلویم
مشتری
مِشتری
 
ملخ
واشتن کنه
مشرق
هشی بِمِی
 
من ( واحد وزن)
من
مشمع
مشمّوع
 
من ( ضمیر)
آز
مصیبت
مِصیبت
 
منقار
تِک
مضایقه
مضوغَه
 
منی
تِخم
مطرب
موطروف
 
من هم
آزن
مطمئنّ
آرخین
 
منگوله و حاشیة منسوجات
لیژ
معاف
ماف
 
مو
مو
معاوضه کردن
دَگِشَگ
 
موی درهم
کِلکه
فارسی
تالشی
 
 
 
مواظبت ( احتیاط کردن)
هُودی
 
 
 
موتور
 ماتور
 
 
 
موج دریا
لَپه
 
 
 
مور مور شدن عصب و غضله
اوژه اوژه
 
 
 
مورچه
مِژونه
 
 
 
موریانه
مِرِت
 
 
 
موش
موره
 
 
 
ممرز ( درخت)
اولَس
 
 
 
میان
مینه  - آره
 
 
 
مِه
هِر – چَن
 
 
 
مُهر
پیچَت – مِهر
 
 
 
مُهره
مِره
 
 
 
مهریّه
کَبین
 
 
 
مهمان
قونَق
 
 
 
مهمانی
قونَقَتی
 
 
 
میّت
میید
 
 
 
میخ
مِخ
 
 
 
میخ دوسر
اسکوف
 
 
 
میخچه
مخچه
 
 
 
میراث
میروث - سوخَه
 
 
 
میز
اُستول
 
 
 
میل
بِسک
 
 
 
میوه ریز و آفت زده
رِژَه
 
 
 
ن
 
 
 
 
  /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
+ نوشته شده در  جمعه بیست و سوم اسفند 1392ساعت 18:48  توسط دانشمندجهانگيري ميناآباد  | 

تطبیق برخی از واژه های فارسی با تالشی عنبران نمین(ل)

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4
فارسی
تالشی
 
فارسی
تالشی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ل
 
 
 
 
لااقل
نامالا
 
 
 
لابه
لووَه
 
 
 
لاشه
لُوش
 
 
 
لاغر
لود
 
 
 
لاغری
لودی
 
 
 
لاف
لوپ
 
 
 
لاک پشت
کَسِه
 
 
 
لال
لول
 
 
 
لالی
لولی – لولَتی
 
 
 
لاله
اَلوله
 
 
 
لامپا
لامپَه – لَمپَه
 
 
 
لانه
لونَه
 
 
 
لاوک
لوکَه
 
 
 
لایق
لوقی
 
 
 
لایه
لویَه
 
 
 
لب
لِو
 
 
 
لبه
مارزَه
 
 
 
لبة پهن
لَپَک
 
 
 
لباس
اولَت
 
 
 
فارسی
تالشی
لبالب
لو بَه لِو – کوکلی
 
لوبیا
لوبیه
لبخند
لِوِه ژه سِرَی
 
لوزه
لوک
لُپ
جِلم
 
لوچی چشم
چِر – هِر
لپه
لَپَه
 
لولا
انجامه
لثه
نَق
 
لوله
لولَه
لحاف
لِف
 
مخزن ادرار بچه در گهواره
اوخونه
لحد
اَلحَد
 
لولة سفالی
گِنگ
لخت
لوت- لوچ
 
لولة شیشه ای چراغ
لاله
لختی
لوتی – لوچی
 
له کردن
لِرتِنِه
لِذّت
لَذّت
 
له کردنی
لرتنیه نین
لذیذ
لذّتین
 
 
 
لرزه
لارز
 
لیز خوردن
فِرسِی
لرزیدن
لارزِ ی
 
لیسیدن
پِلِشتی
لرزیدنی
لارزَ نین
 
لیسیدنی
پلشته نین
لرزنده
اَلارز
 
 
 
لزج
فِس گیل
 
 
 
لقمه
جِلمَه
 
 
 
لکنت زبان
جوت – پَلتَک
 
 
 
لکّه
لَکَه
 
 
 
لگد
لقَه
 
 
 
لمیدن
اُدوئِه
 
 
 
لمیدنی
اودوئه نین
 
 
 
لنگه
لنگَه
 
 
 
لنگیدن
لانگِه ی
 
 
 
لنگیدنی
لانگه نین
 
 
 
لواش
لَووش
 
 
 
لواشک
لَووشَه
 
 
 
  /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
+ نوشته شده در  جمعه بیست و سوم اسفند 1392ساعت 18:46  توسط دانشمندجهانگيري ميناآباد  | 

تطبیق برخی از واژه های فارسی با تالشی عنبران نمین(گ)

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4
فارسی
تالشی
 
فارسی
تالشی
 
 
 
گذشتن
دَواردِ ی
 
 
 
گذشتن وقت درو
وَقوم – اَی شِه
 
 
 
گذشتنی
دواردَ نین
 
 
 
گذشته
دَواردَه
 
 
 
گذراندن
دَووردِ نِی
 
 
 
گذراندنی
دَووردِ نیه نین
گ
 
 
گذرانده
دووردِ نیه شِه
گاری
اَرَبَه
 
گرامافون
گِرام
گاز گرفتن
قِچ ژَیِه
 
گران
وِهو
گال ( بیماری پوستی)
گِوِندَن
 
گرانی
وِهویی
گالش ( کوه نشین)
گولِش
 
گراییدن
گاردِ ی
گالوش(کفش)
کَلوش
 
گراییدنی
گاردَ نین
گام
گَم
 
گراییده
گاردَی
گاو
گوُ
 
گربه
پیشیگ
گاو کوهی
کوژگو
 
گربة وحشی
سامبوئَه
گاو نر ( اخته شده)
گیتَه گو
 
گرد ( دایره ای شکل)
گردول
گاو نر (اخته نشده)
کل - کَله
 
گرداندن
گوردِنه
گاو آهن
خیش
 
گردش
نَوِ ی
گاودانه( علوفه)
کِرچِم
 
گردن
گِیی
گاومیش
گومیش
 
گردن بند
گیو زَه
گهواره
گوفِه
 
گردو
وِز
گچ
گِج
 
گردیدن ( دنبال چیزی)
نَوِ ی
گچی
گِجین
 
 گرسنه
وَشیان
گدا
پیَه چِن
 
گرسنگی
وَشیانی
گدایی
پیه چِنَه تی
 
گرفتن
گاتِه ی
گذاشتن
نوئه
 
گرفتنی
گاته نین
گذاشتنی
نوئه نین
 
گرفته
گاته شه
فارسی
تالشی
 
فارسی
تالشی
گرفتار
گیرفتور
 
گشودن
اوکاردِ ی
گرفتاری
گیرفتوری
 
گشتن
نَوِ ی
گرگ
نِچی
 
گشتنی
نَوَ نین
گرم
گام
 
گشته
نَوَی
گرم شدن
تاسبِه
 
گشنیز
گِشنی
گرماگرم
تَسه وَسه
 
گفتار واهی
هَپَروت
گرمی
گامی
 
گفتگو
ووتِه ووژ
گرمابه
گام اوو – حموم
 
گفت و شنود
ووتِه مَس
گرو
گیرو
 
گفتن
ووتِی
گِرِه
آنگِل
 
گفتنی
ووتَه نین
گریه
بَمِه
 
گفته ( گفتار)
ووتِی
گریه کردن
بمِه ی
 
گول
وِل
گریان
بَمِندَی
 
گل پر
سویه لیف
گریاندن
بُونِیه
 
گِل
گِلی
گریاندنی
بُونِیه نین
 
گل مژه
گاندِمَه
گریانده
بونیه شِه
 
گلابی
آنبو
گریختن
تِلِی
 
گلابی جنگلی
هولَه
گریختنی
تِلَه نین
 
گلایه
گِرَ ی
گریخته
تِلَی
 
گلو
لوک- خِرتَه
گَزیدن ( نیش زدن)
تِک نِی
 
گلّه
گَلَه
گزیدنی
تک نیه نین
 
گله بان
گَلان
گَزیده
تِک نیه شِه
 
گلیم
کیلم
گُزیدن( انتخاب کردن)
پِچِنی
 
گم( مفقود)
گین
گزیدنی
پچنیه نین
 
گمان
گِمون
گزیده
پِچِنیه شِه
 
گناه
گِنو
گسستن
پِسِندِ نِی
 
گنبد
گِنبَذ
گشاد
هوویژ
 
گنبدی
گِنبذین
فارسی
تالشی
 
فارسی
تالشی
گنجشک
کومه کیژه
 
گونی بزرگ
خَرال
گنجشک آبی
پالِپِه
 
گُوِه
پوز
گندم
گاندِم
 
گوینده
اَووت
گوجه فرنگی
پامه دور
 
گیج
گیژ
گودال بزرگ آب
بیل – هستِل
 
گیرکردن
دَماندِه
گودال کوچک آب
خِل
 
گیسو
مویَه خول
گودی
نِقِلی
 
گیلاس
گِل یوس
گوز
تیز
 
 
 
گوزن
کوژبِز
 
 
 
گوسالة زیر یکسال
گوگ – گوگله
 
 
 
گوسالة یکساله
پورنَه
 
 
 
گوسالة بالای یکسال ماده
یَوِه
 
 
 
گوسالة بالای یکسال نر
کَل – کَله
 
 
 
گوسفند ( به ترتیب سن)
وَه – دِر-  پَس
 
 
 
گوسفند گوش کوتاه
کِر
 
 
 
گوسفند بدون گوش
کوت
 
 
 
گوسفند نر
قوچ
 
 
 
گوش
گوش
 
 
 
گوش خز
دِدوم
 
 
 
گوشت
گوژد
 
 
 
گوشتی
گوژدین
 
 
 
گوشت خالص و تازه
تاوویَه
 
 
 
گوشت کوب
قیمه کی
 
 
 
گوشمالی
گوشه موله
 
 
 
گوش ماهی
زانگله گوش
 
 
 
گوشواره
گوشو وَه
 
 
 
گونی
تَلیس - سِگَزی
 
 
 
  /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
+ نوشته شده در  جمعه بیست و سوم اسفند 1392ساعت 18:44  توسط دانشمندجهانگيري ميناآباد  | 

مطالب قدیمی‌تر